Spišská Sobota

Región a história

Jednou z najmalebnejších oblastí severného Slovenska je Spiš, kde bohatstvo prírodných krás harmonicky dopĺňa dielo ľudských rúk. Stretávame sa tu s krásou kultúrnych pamiatok vo všetkých prejavoch výtvarného umenia, a to s architektúrou, sochárstvom, maliarstvom a umeleckým remeslom. Jednou z takýchto oblastí je aj Spišská Sobota.

Prvá doložená zmienka o Spišskej Sobote je z roku 1256. V listine Kráľa Belu IV. sa uvádza ako Forum Sabathe - Sobotský trh. Trhový charakter mesta umožnil rozvoj cechov, obchodu i kultúrneho života. Po príchode nemeckých kolonistov sa stala jedným z najvýznamnejších spišských miest a odvážne konkurovala takým dôležitým centrám Spiša, akými boli Kežmarok a Levoča. V Spišskej Sobote sa zachovali mnohé významné umelecko-historické pamiatky. Najväčšiu hodnotu má kostol sv. Juraja s oltárom z dielne majstra Pavla z Levoče. Architektonické a výtvarné cennosti, poloha mestečka a nádherná kulisa panorámy Vysokých Tatier radia dnes Spišskú sobotu medzi najvzácnejšie rezervácie Slovenska.